2 x Karen Larsdatter i Gildeskål

NB! Siden er fortsatt under arbeid, og er ikke ferdigstilt!

Hans Olai Christophersen på Mevær, 29 år gammel, ble gift med Karen Larsdatter på Mevær, 28 år gammel, 28.12.1821 i Gildeskål Kirke. Se nr. 12 på denne siden i kirkeboka. Forlovere var:
Karen Larsdatters opphav er noe usikkert.
Ved folketellingen av 1801 finnes det flere Karen Larsdøtre som kan være aktuelle:
 1. Karen Larsdatter, 10 år gammel, datter av Lars Jebbesen (40 år gammel) og Kirsti Olsdatter (43 år gammel) i Storvik. Se nr. 525 på denne listen.
 2. Karen Larsdatter, 7 år gammel, datter av Lars Larsen (40 år gammel) og Ingeborg Nilsdatter (27 år gammel) på Sør-Femris. Se nr. 415 på denne listen.
 3. Karen Larsdatter, 4 år gammel, datter av Lars Kolbentsen (37 år gammel) og Kirsten Knudsdatter (28 år gammel) på Oppsal. Se nr. 206 på denne listen.
I tillegg sier Hans K. Hansen i Åfjord og Jøssund Gårdshistorie (1956), bind I, s. 596 følgende:
Lars Persen giftet seg i i 1794 på ny med enke Beret Jonsd. f. ca. 1755, som ikke var fra Åfjorden. De fikk en datter Karen i 1797. Lars døde i 1810, bare 54 år. Ved siden av sitt alminnelige arbeide drev han også skomakerhåndverket. Om hans barn kan meddeles videre: -- 3. Karen, f. 1797, nevnes i 1814 som fadder. Man vet at hun tidlig, kanskje sammen med moren, reiste til Nordland hvor hun ble gift og bodde på Fleinvær i Salten. Der var flere barn. Man kunne formode at moren Beret Jonsd. var fra den kant og at hun noen år etter sin manns død tok med seg datteren og reiste nordover. I 1801 finner vi familien i Bålfjordnes med unntagelse av sønnen Per som var på Sandnesset. Det var en tjenestepike.

Dette gir oss altså en ny mulighet for hvor Karen Larsdatters opphav kan finnes.

Men Magne Jensen på Fleinvær er i besttelse i et gammelt notat han mener stammer fra Gjømerholmen i Fleinvær, der Hans Olai og Karens dattersønn bodde. I dette notatet nevnes Karen Larsdatter, f. 1794 i Sør Sirivik, døpt fastelavenssøndag samme år. Gift 28/12-1821, 28 år gammel på Mevær. Foreldre Lars Larsen og Ingeborg Nilsdatter.

Som motpol til dette har vi Arvid Støvers nedtegnelser fra Gildeskål (basert på kirkebøker og skifteopplysninger), der hevder han at den Karen Larsdatter som var datter av Lars Larsen og Ingeborg Nilsdatter ble gift 29.12.1828 på Hans Olai Larsen på Sør-Fugløy.

Hans Olai Larsen på Sør-Fugløy, 32 år gammel, ble gift med enke Karen Larsdatter på Våg, 34 år gammel, 29.12.1828 i Gildeskål Kirke. Se nr. 1 på denne siden i kirkeboka. Forlovere var:
Men Støver har hatt feil før, og det er meget mulig han har tatt feil her også.

Videre tar jeg for meg barna til Hans Olai Christophersen og Karen Larsdatter på Mevær, for å se om f.eks. fadderne kan gi oss viktige opplysninger:
 1. Ane Bergitta, f. 1821, d. 1821 ?
 2. Ane Bergitta, f. 23.03.1822, døpt hjemme 25.03.1822, se nr. 1 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 3. Lorentze Marie, f. 24.04.1825, døpt 15.05.1825, se nr. 13 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 4. Kristoffer Elias, f. 02.02.1827, d. 26.01.1828, døpt 01.07.1827, se nr. 27 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 5. Hanna Pernille, f. 06.01.1829, døpt 31.05.1829, se nr. 11 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 6. Lars, f. 12.10.1830, d. 14.10.1830, udøpt?
 7. Karen Strøm, f. 29.08.1830, d. 06.11.1849, døpt 31.10.1830, se nr. 23 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 8. Hartvig, f. 1832, d. 14.06.1832 (17 uker), ikke døpt?
 9. Hartviga, f. 25.02.1833, hjemmedøpt 12.03.1833, se nr. 18 på denne siden i kirkeboka. Ingen fadderne nevnt, trolig død får dåpen kunne stadfestes i kirken.
 10. Hartvig, f. 05.05.1834, d. 12.05.1834 "1/2 år gammel".
 11. Otto, f. 16.06.1835, d. 27.06.1838, døpt 02.08.1835, se nr.13 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 12. Edvard, f. 27.01.1838, d. 09.12.1857 ?
 13. Otto, f. 25.09.1840, d. 06.12.1840 ?

Barna til Hans Olai Larsen og Karen Larsdatter på Sør-Fugløy og deres faddere var:
 1. Lavina Hansdatter, f. 28.10.1829, døpt 08.11.1829, se nr. 27 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 2. Johan Rist Hansen, f. 04.04.1831, døpt 11.05.1831, se nr. 10 på denne siden i kirkeboka. Fadderne var:
 3. Andreas Hansen, f. 08.09.1833, døpt 22.09.1833, se nr. 18 på denne siden i kirkeboka. Her står moren som Karen Elisabeth Larsdatter. Fadderne var:
Her må det sjekkes hvilken av de Karen Larsdøtrene som ble døpt på midten av 1790-tallet som fikk navnet Karen Elisabeth Larsdatter.

Det tyder på at en av de som var faddere for Andreas Hansen i 1833 i 1834 ble gift med Sara Larsdatter, datter av Lars Larsen og Ingeborg Nilsdatter på Sør-Femris, og søster til den ene Karen Larsdatter. Det tyder vel på at de på Femris var moforeldre til Andreas, og det heller derfor mot Fosen-teorien for "vår" Karen Larsdatter.


Frank H. Johansen, 2006