Hvor var Tore Larsdatter Nedre Nordsets opphav?

På s. 90 av Bygdebok for Sør-Odal, bind IV, revidert utgave (2006) kan vi lese at Tosten Ottersen Nedre Nordset (ca. 1661-1742) var gift med Tore Larsdatter som levde ca. 1660 - 1748. Det står ikke noe om hennes opphav der.

Men litt lenger ned får vi vite følgende om deres yngste datter: Dorte f 1707, g. 1734 m Lars Amundsen Føsker f 1704 (beslektet i 3. ledd). Altså bør en av Dorte Tostendatter Nedre Nordsets besteforeldre har vært bror eller søster til en av Lars Amundsen Føskers besteforeldre. Dette gjør jakten på Tore Larsdatter Nedre Nordsets opphav ganske mye lettere.

Først tar vi for oss Lars Amundsen Føskers forfedre i 3 ledd:
1 2 3 4
Lars Amundsen
Føsker
1704 - 17??
Amund Gunnersen
Føsker
ca 1670 - 1742
Gunner Amundsen
Føsker
ca 1626 - 1682
Amund Pålsen
Føsker
omk 1595 - ett 1650
Eli Tostensdatter
Nedre Nordset
 - 1689
Kirsti Høgnesdatter
Ellingsrud
omkr 1614 - 1654
Høgne Gislesen
Ellingsrud
ca 1604 - 1677
Dorte Torsdatter
Ellingsrud
Tore Larsdatter
Rovelstad
ca 1676 - 1741
Lars Finnsen
Rovelstad
ca 1632 - 1708
Finn A... Haug
N. Kristoffersdatter
He
Ambjørg Andersdatter
Mangset
omkr 1640 -
Anders Pedersen
Øyen
Eline Knutsdatter
Mangset

Altså bør ett av parene - eller i alle fall en av personene - i rad 4 også opptre i rad 4 i Dorte Tostensdatter Nedre Nordsets tilsvarende anetabell:

1 2 3 4
Dorte Tostensdtr
Nedre Nordset
1707 -
Tosten Ottersen
Nedre Nordset
ca 1661 - 1742
Otter Tostensen
Nedre Nordset
ca 1627 - 1676
Tosten Gunnersen
Nedre Nordset
- ca. 1650
N.N. Eriksdatter
Nedre Nordset
Guri Gudbrandstr
Bjørke i Nes
Gudbrand
Bjørke i Nes ?
Ukjent
Tore Larsdatter
ca 1660 - 1748
Lars ... ...
...
... ...
...

Ettersom Eli Tostensdatter Nedre Nordset i tabell 1 var datter av Tosten Gunnersen Nedre Nordset i tabell 2, var de denne veien beslekted "han i 4., hun i 3. ledd".

Men hvis også skal være beslektet "bare" i 3. ledd, må det altså være gjennom Dorte Tostensdatters morsside.
-----------
Jeg ser nå, 2 år etterpå i 2008 - at det er noe som skurrer med kronologien på Føsker. Amund Gunnersen Føske, f. ca. 1670 kan jo ikke godt være sønn Kirst Høgnesdatter hvis hun var født omkring 1614. Så her må ett og annet revurderes...

Frank H. Johansen, 2008