Skifte etter Anne Mogensdatter Rambøl i Eidskog 13. mai 1744

Side 1 - TIF-bilde - 575 kB

Anno 1744 Den 13 Maij med Berger
Carlsen Almindingen i Bøigdelensmanden
Jacob Schiønnings sted, og de 2de Eedsorne blev Ret-
Lest, som een ved denne Forrætning udnævnte
vurderingsmænd Siver Thoresen Jerpeset, og
Siver Christensen Jerpeset, efter foregaaende
Kundgiørelse af Heste vangene, forsamlet paa
Arvetomten Gaarden Rambøll paa Vest-
marken udi Mitschow annex Sogn til Wingers
Præstegield, sammested at Registrere og Taxere
hvis Middel og Formue der befantes efter
den udi Januarij Maaned nestleden ved
Døden Afg: Qvinde Anne Mogensdatter, som
nu til Deeling og Arv forfalder mellem hen-
des igienlævende Mand Ole Anderssen og
den Afdøde Qvindes efterladte Arvinger
Neemlig hendes Søskende eller deris Børn,
efter di hun ingen Livsarvinger haver, Saa
Som: Eldste Broder Ole Mogenssen i Bøler
udi Enebag Sogn som er død, hans efterladte
6 Børn Navnlig, Thore Olsen Gagnes i
Hoeland = 54 aar gl., Gudmund Olsen Høibye
i Enebach Sogn = 50 aar gl., Mogens Olsen
Windland i Fedt Sogn 48 aar gl., Ole Olsen
Hovnesset i Enebag Sogn = 46 aar gl., An-
ders Olsen Bøeler ibid: 40 aar gl., og Giøran
Olsdatter giftt med een ved Navn Ole udi
Enebag Sogn. - 2den Broder Amund Mogen-
sen Meelgaarden i Oudahlen, som og ved døden
er Afgaaen, hans efterladte 2de Børn, Navn-
lig Mogens Amundsen 50 aar gl. og Ole Amund-
sen 47 aar gl. - 3die Broder Anders
Mogensen Skieppestad udi Oudalen, og død
hans efterladte 2de Børn Navnlig: Mogens
Andersen 40 aar gl. og Birthe Andersdatter
som ligeledes død og efterladt sig 5 Børn
Navnlig Askild Kiøstelsen Nordlie = 30 aar gl.,

Side 2 - TIF-bilde - 2,3 MB

Anders Kiøstelsen = 28 aar gl., Peder Kiøstelsen 20 aar
gl., Ole Kiøstelsen 14 aar, og et Pige barn, som ingen vider
Nafn paa, men er gl. 10 aar; Eldste søster Gunild
Mogensdatter boende paa Gaarden Holt udi
Oudalen og død efterladt sig en Søn Navnlig
Christopher Syversen = 56 aar gl. - 2den Søster
Beret Mogensdaatter boende paa Gaarden
Skieppestad i Oudalen, som og er død, og ef-
terladt sig følgende Børn Navnlig: a:
Mogens Rasmusen Skjeppestad ligeledes
død og igien efterladt sig 3de Børn Navnlig:
Rasmus Mogensen 36 aar gl., Mari Mogens-
datter giftt med Hans Haagensen Field, og Rønnoug
Mogensdatter 14 aar gl.., b: Ole Rasmusen Fleekerud
50 aar gl., c: Berger Rasmusen 48 aar gl., d: Tordkil
Rasmussen = 47 aar gl., e: Hans Rasmussen 45 aar gl.,
f. Ole Rasmussen død og igien efterladt sig 2de Søn-
ner ved Navn Ole Olsen 12 aar gl., og Rasmus
Olsen 10 aar gl., g: Anders Rasmussen 40 aar gl., h: Mar-
the Rasmusdatter giftt med Embret Amundsen Skiep-
pestad. i: Kari Rasmusdatter giftt med Lars Eriksen
Bredebye i Oudalen, og k: Rønnoug Rasmusdatter
giftt med Hermand Christophersen Field. - 3die
Søster Goro Mogensdatter, som boede paa
Gaarden Ruud i Oudalen og død og efterladt
sig 3 Børn Nafnlig: Gunner Larsen 40 aar gl.,
Mogens Larsen 37 aar gl., og Marthe Lars-
dater giftt med Pouel Amundsen Ruud. - og 4de
Søster Lisbet Mogensdatter var giftt og boede
paa Gaarden Tøsti i Romedal Sogn paa Hede-
marchen og ved døden Afgaaen og efterladt
sig 4 Børn Navnlig: Ole Amundsen Trøstie af
Oudahlen = 43 aar gl., Hans Amundsen Store
Tøsti paa Hedemarken gl. 30 aar, Marit Amunds-
datter giftt med Erik Joensen Raasen....., og
Rangdie Amundsdaatter giftt med Erik Knud-
sen Skielset. - 
 
Side 3 - TIF-bilde - 2,1 MB

All assistanse til å transkribere eller tolke hva som står på disse tre sidene mottas med takk!

Frank H. Johansen - frankhj på chello.no